index97

[แนวข้อสอบออนไลน์]พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดที่4)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. ข้อใดเป็นความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญั[…]

index96

[แนวข้อสอบออนไลน์]พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดที่3)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่รั[…]

index95

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี วันมะเร็งโลก

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

วันมะเร็งโลก ตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เหตุใดจึ[…]

index94

3 กุมภาพันธ์ของทุกปี วันทหารผ่านศึก

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

วันทหารผ่านศึก ตรงกับ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยคณะรัฐมนต[…]

index93

วันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

วันนักประดิษฐ์  ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี กระปุ[…]

index92

18 มกราคม วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

  18 มกราคม วันกองทัพไทย และถือเป็นวันยุทธหัตถี แล[…]

index91

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคมของทุกปี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตรงกับวันที่ 17 มกราคมของทุกปี […]

index90

13 มกราคม วันการบินแห่งชาติ

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

  วันการบินแห่งชาติ 13 มกราคมของทุกปี ว่าแต่วันนี้[…]

index89

14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (กรมป่าไม้) […]

index88

16 มกราคมของทุกปี “วันครู”

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

ความหมายของครู ครู หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่าย[…]