[วิชาการศึกษา] สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (ชุดที่1)


top-post10เว็บไซต์ www.morning-teacher.com ได้รวบรวมข้อสอบจากทาง Social Media ต่างๆ และมีข้อสอบบางส่วนเกิดจาการคิดและตั้งคำถามเองของทางทีมงาน โดยทางทีมงามไม่มีความประสงค์ที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ข้อสอบของสำนักติวหรือสำนักพิมพ์ใด
หากมีข้อสอบใดละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน โปรดแจ้ง morningteacher.com[at]gmail.com ทางทีมงานขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้

1. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ?
Adobe Flash
Windows
Dos
Linux

2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้นำเสนอผลงาน คือข้อใด
Microsoft Excel
Microsoft Access
Microsoft Outlook
Microsoft PowerPoint

3. ข้อใดต่อไปนี้คือ ซอฟต์แวร์
ครูสอนคอมพิวเตอร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
พนักงานคอมพิวเตอร์

4. ผู้ก่อตั้งและผู้สร้าง Facebook.com คือใคร
ฟาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก
มาร์ค คาลเบิร์ก
มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก
มาร์ค คาลเบิร์ก

5. ข้อใดคือความหมายของ ฮาร์ดแวร์
โปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
บุคลากรที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์

6. ข้อใดคือซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
word processing software
spreadsheet software
database management software
presentation software

7. โปรแกรมวินโดวส์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
ซอฟต์แวร์ระบบ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ซอฟต์แวร์สำเร็จ
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ

8. โปรแกรมเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือโปรแกรมใด
Microsoft Word
Internet Explorer
Google Chrome
ถูกทั้ง ข และ ค

9. ข้อใดไม่ใช่สื่อ Social Media (ตราด)
Twitter
Safari
Yammer
Instagram

10. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ฮาร์ดแวร์
เกมคอมพิวเตอร์
เมาส์
แป้นพิมพ์
ถูกทั้ง ข และ ค

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: