[ความรอบรู้] วันสำคัญต่างๆ


top-post17เว็บไซต์ www.morning-teacher.com ได้รวบรวมข้อสอบจากทาง Social Media ต่างๆ และมีข้อสอบบางส่วนเกิดจาการคิดและตั้งคำถามเองของทางทีมงาน โดยทางทีมงามไม่มีความประสงค์ที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ข้อสอบของสำนักติวหรือสำนักพิมพ์ใด
หากมีข้อสอบใดละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน โปรดแจ้ง morningteacher.com[at]gmail.com ทางทีมงานขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้

1. วันทหารผ่านศึก
2 กุมภาพันธ์
3 กุมภาพันธ์
4 กุมภาพันธ์
5 กุมภาพันธ์

2. วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช / วันโคนมแห่งชาติ
17 มกราคม
18 มกราคม
2 กุมภาพันธ์
3 กุมภาพันธ์

3. วันยุทธหัตถี / วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / วันกองทัพไทย / วันกองทัพบก
17 มกราคม
18 มกราคม
19 มกราคม
20 มกราคม

4. วันช้างไทย
8 มีนาคม
13 มีนาคม
20 มีนาคม
21 มีนาคม

5. วันสตรีสากล
8 มีนาคม
13 มีนาคม
20 มีนาคม
21 มีนาคม

6. วันอนุรักษ์น้ำโลก
22 มีนาคม
31 มีนาคม
1 เมษายน
2 เมษายน

7. วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
25 เมษายน
29 เมษายน
5 พฤษภาคม
8 พฤษภาคม

8. วันฉัตรมงคล
1 พฤษภาคม
5 พฤษภาคม
8 พฤษภาคม
9 พฤษภาคม

9. วันงดสูบบุหรี่โลก
12 พฤษภาคม
13 พฤษภาคม
30 พฤษภาคม
31 พฤษภาคม

10. วันสิ่งแวดล้อมโลก
1 มิถุนายน
3 มิถุนายน
5 มิถุนายน
8 มิถุนายน

11. วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม
5 กรกฎาคม
14 กรกฎาคม
15 กรกฎาคม

12. วันภาษาไทยแห่งชาติ
20 กรกฎาคม
25 กรกฎาคม
29 กรกฎาคม
30 กรกฎาคม

13. วันสตรีไทย
1 สิงหาคม
3 สิงหาคม
5 สิงหาคม
11 สิงหาคม

14. วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
16 สิงหาคม
17 สิงหาคม
18 สิงหาคม
19 สิงหาคม

15. วันเยาวชนแห่งชาติ
15 กันยายน
16 กันยายน
19 กันยายน
20 กันยายน

16. วันประชาธิปไตย
13 ตุลาคม
14 ตุลาคม
15 ตุลาคม
16 ตุลาคม

17. วันเทคโนโลยีของไทย
16 ตุลาคม
19 ตุลาคม
22 ตุลาคม
29 ตุลาคม

18. วันคนพิการแห่งชาติ
10 พฤศจิกายน
12 พฤศจิกายน
13 พฤศจิกายน
14 พฤศจิกายน

19. วันเอดส์โลก
1 ธันวาคม 2559
2 ธันวาคม 2559
3 ธันวาคม 2559
4 ธันวาคม 2559

20. วันรัฐธรรมนูญ
10 ธันวาคม
12 ธันวาคม
16 ธันวาคม
25 ธันวาคม

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: