[วิชาการศึกษา] ทฤษฎีการคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six thinking hats)


top-post27เว็บไซต์ www.morning-teacher.com ได้รวบรวมข้อสอบจากทาง Social Media ต่างๆ และมีข้อสอบบางส่วนเกิดจาการคิดและตั้งคำถามเองของทางทีมงาน โดยทางทีมงานไม่มีความประสงค์ที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ข้อสอบของสำนักติวหรือสำนักพิมพ์ใด
หากมีข้อสอบใดละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน โปรดแจ้ง morningteacher.com[at]gmail.com ทางทีมงานขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้


1. ทฤษฎีการคิดแบบหมวก 6 ใบ ใครเป็นเจ้าของความคิด
สตีฟ เบลล์
ดร.เอดเวิร์ด เดอ โบโน
โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์
เอ็ดการ์ เดล

2. ทฤษฎีการคิดแบบหมวก 6 ใบ
Six thinking hat
Six thinking hats
Six thinkking hat
Six thinkking hats

3. การตระตุ้นให้คิดในการตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริง คือหมวกสีอะไร
หมวกสีขาว
หมวกสีแดง
หมวกสีเขียว
หมวกสีเหลือง

4. การตระตุ้นให้คิดในการตั้งคำถามเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก คือหมวกสีอะไร
หมวกสีเขียว
หมวกสีแดง
หมวกสีดำ
หมวกสีเหลือง

5. การตระตุ้นให้คิดในการตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา คือหมวกสีอะไร
หมวกสีแดง
หมวกสีเขียว
หมวกสีเหลือง
หมวกสีดำ

6. การตระตุ้นให้คิดในการตั้งคำถามเกี่ยวกับจุดเด่น จุดเน้น หรือจุดที่สำคัญ คือหมวกสีอะไร
หมวกสีดำ
หมวกสีเหลือง
หมวกสีฟ้า
หมวกสีแดง

7. การตระตุ้นให้คิดในการตั้งคำถามเกี่ยวกับการระบุปัญหา การหาสาเหตุปัญหา คือหมวกสีอะไร
หมวกสีดำ
หมวกสีเหลือง
หมวกสีฟ้า
หมวกสีขาว

8. การสรุปความคิดทั้งหมดให้มองเห็นภาพรวมของการคิด คือหมวกสีอะไร
หมวกสีเหลือง
หมวกสีฟ้า
หมวกสีแดง
หมวกสีขาว

9. เด็กที่ถามว่า “รู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้” แสดงว่าสวมหมวกสีอะไร
หมวกสีเหลือง
หมวกสีฟ้า
หมวกสีแดง
หมวกสีดำ

10. เด็กที่ถามว่า “รู้สึกอย่างไรกับการกระทำเช่นนี้” แสดงว่าสวมหมวกสีอะไร
หมวกสีเหลือง
หมวกสีฟ้า
หมวกสีแดง
หมวกสีดำ

11. เด็กที่ถามว่า “เรื่องนี้มีจุดอ่อนอะไร” แสดงว่าสวมหมวกสีอะไร
หมวกสีเหลือง
หมวกสีฟ้า
หมวกสีแดง
หมวกสีดำ

12. เด็กที่ถามว่า “สิ่งนี้ไม่คุ้มค่าอย่างไร” แสดงว่าสวมหมวกสีอะไร
หมวกสีเหลือง
หมวกสีฟ้า
หมวกสีแดง
หมวกสีดำ

13. เด็กที่ถามว่า “สิ่งนี้มีประโยชน์อะไร” แสดงว่าสวมหมวกสีอะไร
หมวกสีเหลือง
หมวกสีฟ้า
หมวกสีแดง
หมวกสีเขียว

14. เด็กที่ถามว่า “สิ่งสำคัญของเรื่องนี้คืออะไร” แสดงว่าสวมหมวกสีอะไร
หมวกสีเหลือง
หมวกสีฟ้า
หมวกสีแดง
หมวกสีเขียว

15. เด็กที่ถามว่า “มีแนวโน้มว่าจะเกิดผลในด้านอื่นได้อย่างไร” แสดงว่าสวมหมวกสีอะไร
หมวกสีเหลือง
หมวกสีฟ้า
หมวกสีแดง
หมวกสีเขียว

16. เด็กที่ถามว่า “ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อให้สิ่งนี้ดีขึ้น” แสดงว่าสวมหมวกสีอะไร
หมวกสีเหลือง
หมวกสีฟ้า
หมวกสีแดง
หมวกสีเขียว

17. เด็กที่ถามว่า “เรื่องนี้ต้องการสรุปความคิดแบบไหน” แสดงว่าสวมหมวกสีอะไร
หมวกสีเหลือง
หมวกสีแดง
หมวกสีฟ้า
หมวกสีเขียว

18. เด็กที่ถามว่า “ขั้นตอนของเรื่องนี้คืออะไร” แสดงว่าสวมหมวกสีอะไร
หมวกสีเหลือง
หมวกสีเขียว
หมวกสีฟ้า
หมวกสีแดง

19. เด็กที่ถามว่า “เรื่องนี้จะสรุปว่าอย่างไร” แสดงว่าสวมหมวกสีอะไร
หมวกสีเหลือง
หมวกสีเขียว
หมวกสีฟ้า
หมวกสีแดง

20. เด็กที่ถามว่า “มีวิธีการใดที่จะทำให้มันดีขึ้น” แสดงว่าสวมหมวกสีอะไร
หมวกสีฟ้า
หมวกสีเขียว
หมวกสีเหลือง
หมวกสีแดง

ผลคะแนน =