[ความรอบรู้] อาเซียน (ASEAN) (ชุดที่1)


top-post41

1. อาเซียนคืออะไร ?
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้

2. ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN)
Asia South East Association Nations
Association for South East Asian Nations
Asia South East Association National
Association for South East Asian National

3. เริ่มแรก อาเซียน (ASEAN) จัดตั้งโดยประเทศสมาชิก กี่ประเทศ
4 ประเทศ
5 ประเทศ
6 ประเทศ
7 ประเทศ

4. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการร่วมกลุ่มของอาเซียน
เพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
เพื่อร่วมกันต่อต้านการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ
เพื่อส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ

5. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
เปลี่ยนมาใช้เงินตราสกุลเดียวกัน
ทำให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า
ทำให้ชนพื้นเมืองมีสิทธิ์ในการลงทุนมากกว่าต่างชาติ
มีอำนาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้น

6. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN)
อาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อาเซียนมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองเพื่อให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตสันติภาพแสรีภาพ และความเป็นกลาง
อาเซียนประสบความสำเร็จในการขยายการค้าระหว่างประเทศสมาชิกและลดการค้ากับประเทศนอกภูมิภาค
อาเซียนประสบความสำเร็จในการยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาค

7. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดของอาเซียนคือ
อินโดนีเซีย
เมียนมาร์
เวียดนาม
กัมพูชา

8. วัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์อาเซียนคืออะไร
ให้อาเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันในตลาดโลกในทุก ๆ ด้าน
ให้อาเซียนมีความมั่นคงทางการเมือง การปกครองที่มีประสิทธิภาพ
ให้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียและวัตถุอันตรายต่างๆ
ให้เป็นเขตการค้าเสรีในแถบบริเวณภูมิภาคใกล้เคียง

9. อาเซียนก่อตั้งเมื่อใด
7 สิงหาคม 2510
8 สิงหาคม 2510
18 สิงหาคม 2510
28 สิงหาคม 2510

10. ประเทศสมาชิกที่ก่อตั้งอาเซียน มีประเทศใดบ้าง
ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
ไทย ฟิลิปปินส์ บรูไน สิงคโปร์ เวียดนาม
บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา
ลาว พม่า ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนได้ลงนามปฏิญญาอาเซียน เมื่อวันที่เท่าไร
8 สิงหาคม 2510
13 สิงหาคม 2520
4 ธันวาคม 2515
ผิดทุกข้อ

12. บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือใคร
ดร.ถนัด คอมันต์
นายศุภชัย พานิชยศักดิ์
ดร.มหาเดย์ มูฮัมหมัด
ดร.ยูซุปต์ แวดาโอ๊ะ

13. เพลงประจำอาเซียนคือเพลงอะไร?
Sorry Sorry
Asian Games
Asia air
The ASEAN Way

14. คำขวัญของอาเซียนคือข้อใด
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม
หนึ่งประชาคม หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งเศรษฐกิจ
หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม หนึ่งวิสัยทัศน์
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาชาติ

15. ข้อใดกล่าวถึงสีของสัญลักษณ์อาเซียนไม่ถูกต้อง
สีน้ำเงิน หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

16. สำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด
กรุงเทพ
ฮานอย
กรุงจาการ์ตา
กัวลาลัมเปอร์

17. คนไทยคนแรกที่ได้เป็นเลขาธิการสมาคมอาเซียนคือใคร
แผน วรรณเมธี
นายชวน หลีกภัย
ดร.ถนัด คอมันต์
นายจุรินทร์ พิสสุวรรณ

18. ประเทศใดได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบบเปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนที่สนใจส่งเพลงของตนเองเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็นเพลงประจำอาเซียน
ราชอาณาจักรไทย
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

19. อาชีพที่เมื่อเปิดประชาคมในปี พ.ศ.2558 เเล้วจะสามารถเคลื่อนย้ายเเรงงานได้อย่างเสรี ข้อใดถูก
หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว นักบัญชี
หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม นักสำรวจ นักบัญชี
หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม แพทย์ ครู เกษตรกร
หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ตำรวจ ช่างภาพ

20. ASEAN + 3 คือข้อใด
ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – อินเดีย
ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – นิวซีแลนด์
ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – จีน
ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – ออสเตรเลีย

ผลคะแนน =